RSS

ÁP DỤNG TƯ DUY KẾ TOÁN VÀO CUỘC SỐNG

04 May

Có bao giờ chúng ta nghĩ sẽ áp dụng tư duy kế toán vào cuộc sống, không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp? Tư duy kế toán là sự rõ ràng, và không cấn trừ, để phòng tránh bộ nhớ ngày càng thu hẹp lại của con người cũng như những rủi ro khác.

Tôi ví dụ một việc thường thấy trong đời sống sinh viên: có hai người bạn A và B, họ hay mượn tiền của nhau, giả sử:
– A mượn B 3 lần, lần lượt: 3đ, 7đ, 12đ
– A chưa trả tiền cho B, B nhờ A mua hộ 2 vật dụng giá: 4đ, 10đ.

Như vậy, theo suy nghĩ bình thường, A phải trả B chỉ còn (3 + 7 + 12) – (10 + 4) = 8đ. Vấn đề là, nếu đến ngày trả tiền, A trả B 8đ, bạn B vô tình hay cố ý bảo “Ủa, A nợ B những 22đ cơ mà, B nhớ B chẳng nhận đc hàng gì từ A cả,…“.

Sự rõ ràng của kế toán thể hiện chính là ở đây, kế toán theo dõi tất cả khoản đến – đi trên những tài khoản khác nhau. Ví dụ, đứng trên vị trí của người A:

Có 331-B:
3đ (Ngày 1)
7đ (Ngày 3)
12đ(Ngày 5)

Nợ 331-B:
4đ (Ngày 4)
10đ(Ngày 6)

Số chốt (= số dư cuối kỳ): Có 331-B: 8đ

Bên cạnh đó, theo nguyên tắc kế toán, mỗi một hành động phát sinh đều phải được ghi nhận ngay đúng thời điểm phát sinh, và phải có chứng từ kèm theo. Chứng từ là những giấy tờ chứng minh về “sự thật” của hành động đó. Trong trường hợp này, các chứng từ phải có chữ ký xác nhận của A và B. Số chốt chỉ có ý nghĩa trong việc báo cáo.

Cuộc sống cũng vậy, chúng ta không thể nghĩ mình làm việc tốt này để bù lại 1/vài lỗi lầm khi trước để không bị hình phạt. Một hành động bạn tạo ra là một tác nhân dẫn đến “cái hậu” sau này, và các “cái hậu” không cấn trừ nhau, không đong đếm đc. Vì thế, đừng ngạc nhiên bảo “Tôi thấy mình sống tốt thế này mà sao vẫn gặp việc xui xẻo” hoặc “Tôi chẳng làm gì hết nhưng ko hiểu sao may mắn cứ đến”

Nhận thức được sự tương đồng này, khơi thêm cho chúng ta một góc nhìn khác lý giải những việc xảy ra, từ đó có thái độ và ứng xử thích hợp để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiệp Trần 

Zag Village: True Happiness from the Inside

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 4, 2011 in Tư duy, sáng tạo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: