RSS

MÌ ĂN LIỀN CHO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

21 May

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN-NGUỒN VỐN

Muốn hiểu được Tài chính Doanh nghiệp, đầu tiên phải có căn bản về Kế toán. Kế toán nhìn từ góc độ hành động, đơn giản là việc ghi chép, tùy “cấp độ” buôn bán mà hình thức sổ sách phức tạp hay đơn giản.

Tôi ví dụ, ở những cửa hàng nhỏ lẻ, hoặc những người bán dạo, người chủ đều có nhu cầu xem xét “hiệu quả kinh doanh”, và họ sẽ ghi vào những cuốn sổ nhỏ những khoản đã chi, những khoản đã thu, rồi trừ lại với nhau xem lời lỗ bao nhiêu. Đó là hoạt động kế toán ở cấp độ đơn giản.

Quay về kinh doanh, chu trình cơ bản là:

mua hàng (1) -> bán hàng (2)

Chênh lệch giữa mức giá bán và giá mua chính là lợi nhuận, lợi nhuận có thể lớn hơn, bằng, hoặc nhỏ hơn 0.
Vấn đề của chúng ta là định nghĩa được 2 vế (1) và (2). Trong phạm vi bài này, tôi chỉ nói về vế (1)

Hàng (1) là tất cả những gì thuộc tài sản đầu vào được “mua” từ nguồn vốn doanh nghiệp có được
Tài sản đầu vào bao gồm: nhân lực, vật lực, dưới hình thái hữu hình (nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền, tiền khách hàng nợ,…) hoặc vô hình (sức lao động, chất xám,…))
Nguồn vốn: có thể có được từ cá nhân bỏ tiền túi ra, huy động từ nguồn khác, như vay nợ hoặc chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác.

Hay nói khác đi, tài sản và nguồn vốn chỉ là 2 cách nhìn về 1 thực thể. Thực thể đó là doanh nghiệp: Nguồn vốn lý giải nguồn tiền trong DN từ đâu mà có, Tài sản là hình thức của nguồn vốn. Chính vì vậy

Tài sản (3) = Nguồn vốn (4).
Giả sử 100 = 100

Quan trọng là, chúng ta phải hiểu bản chất của hoạt động phát sinh trong doanh nghiệp:
– có 1 số hoạt động chỉ thay đổi cấu trúc 1 vế, vd như:

+ doanh nghiệp dùng tiền để trả công lao động 12đ – trường hợp này: thật sự chỉ là thay đổi hình thái của tài sản (từ tiền -> sức lao động), chứ ko làm tăng thêm hoặc giảm đi giá trị của doanh nghiệp (100 = 100)

+ doanh nghiệp chuyển 30đ từ quỹ khen thưởng nhân viên sang quỹ đầu tư phát triển, thật sự chỉ là thay đổi hình thái của nguồn vốn, chứ ko làm tăng thêm hoặc giảm đi giá trị của doanh nghiệp (100 = 100)

– có 1 số hoạt động sẽ thay đổi cấu trúc 2 vế, vd như: doanh nghiệp bán hàng có lời x(đ), ở đây tôi phân tích thành hai hoạt động:
+ chuyển hình thái của tài sản: từ hàng -> tiền
+ nạp thêm tiền lời một khoản x vào doanh nghiệp, phương trình trở thành

100 + x = 100 + x

Tôi vừa giải thích về phương trình Tài sản = Nguồn vốn, việc xác minh bản chất của vận động tài sản-nguồn vốn trong những hoạt động của doanh nghiệp. Bài sau tôi sẽ viết về Cái hay của Hệ thống sổ sách Kế toán.

Hiệp Trần
Zag Village: True Happiness from the Inside

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 21, 2011 in Kinh tế, kinh doanh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: