RSS

TÓM TẮT QUYỂN SỨC MẠNH CỦA THIẾT KẾ ĐIỀU TRA (WB)

22 May

“…Ở một ý nghĩa nào đó, chất lượng của những thông tin ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động nhiều lĩnh vực, đến chính sách đối nội, đối ngoại, đến đời sống kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia và từng người dân …”

Sức mạnh của Thiết kế điều tra – dịch từ quyển The power of Survey Design – cẩm nang dùng trong Quản lý điều tra, diễn giải kết quả điều tra, và chi phối đối tượng điều tra – của Giuseppe Iarossi trình bày cách thức tiến hành một cuộc điều tra chất lượng cao, đồng thời “hướng dẫn cho người dùng” – cho tất cả những ai sử dụng số liệu thống kê trên vào “bất cứ mục đích gì”.

Sách do NXB Chính trị Quốc gia phát hành, có 301 trang được đánh số.

Đôi điều về Giuseppe Iarossi

Giuseppe Iarossi – nhà kinh tế học, hoạt động ở đơn vị Tài chính và Phát triển khu vực tư nhân Đông và Nam châu Phi (World Bank) với chức năng chính là quản lý các cuộc điều tra ở Châu Phi, Mỹ Latinh, Nam Á, Đông Á. Ông hiện đang giảng dạy bộ môn phương pháp khảo sát tại ĐH Johns Hopkins.

Mục lục

Sách gồm 6 chương:

Chương 1. Xem xét kỹ hơn việc tiến hành điều tra

Chương 2. Quản lý điều tra: Một cái nhìn tổng quan

Chương 3. Hỏi câu hỏi sai dễ như thế nào

Chương 4. Cách tiếp cận thực tế để chọn mẫu

Chương 5. Tâm lý của người được phỏng vấn và việc tham gia điều tra

Chương 6. Tại sao quản lý dữ liệu là quan trọng

Tóm tắt ý chính

Sách đưa ra quy trình để thực hiện một cuộc điều tra lấy thông tin hiệu quả, từ việc tạo ra bảng câu hỏi đến xử lý số liệu sau khi hoàn thành phỏng vấn:

– Tổng quan về các nguyên tắc, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin.

– Những khó khăn tổ chức cần phải giải quyết khi lập kế hoạch điều tra.

– Cách thiết kế bảng câu hỏi, cách lấy mẫu

– Đào tạo phỏng vấn viên, những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định tham gia phỏng vấn

– Sàng lọc, xử lý số liệu, hệ thống phương pháp để cải thiện độ chính xác sau khi công việc điều tra hoàn tất.

Trích đoạn

“Kết quả điều tra thường được sử dụng, kết hợp và lấy làm đại diện mà không có sự quan tâm thích đáng đến phương pháp dùng để thu thập số liệu. Người ta thường không quan tâm đến ai đang hỏi và cách thức đặt câu hỏi và do đó họ thường kết hợp những câu trả lời khác nhau. Trừ khi những ảnh hưởng cố định này được xác định và điều chỉnh hợp lý nếu không thì các kết quả điều tra sẽ bị sai lệch.”

“Đó là mục đích của cuốn sách này: nhằm chỉ ra hàng loạt những ảnh hưởng cố định của điều tra, những ảnh hưởng nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng đối với các kết quả điều tra.”

“Thông thường thì các kết quả điều tra sẽ được lấy làm đại diện cho phần lớn dân số trong khi phần nhỏ sân số thực sự đại diện thì lại không được xác định rõ, đồng thời mức độ chính xác và chắc chắn lại thường không được tiết lộ.”

Ý kiến cá nhân

Sách chỉ ra nguyên nhân, phương pháp kiểm chứng thông tin, không chỉ dành cho người trong ngành, những ai quan tâm đến chất lượng, đặc biệt thông tin dưới hình thức “số”, sách sẽ giúp cho việc lựa chọn, ra quyết định một cách hiệu quả. Thông tin – không nhất thiết cứ phải là số liệu kinh tế. Chúng ta sẽ có cái nhìn khá tổng quan khi cần nhận định một vấn đề gì đó trong cuộc sống hàng ngày.

Đánh giá

Thiết kế, trình bày, chất lượng giấy: 8.5/10

Chất lượng dịch: 7.5/10

Nội dung: 8.5/10

Giá: 8/10 (100.000 đồng)

Điểm tổng: 8/10

Hiệp Trần

Zag Village: True Happiness from the Inside

zagvillage.wordpress.com

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 22, 2011 in Giới thiệu sách

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: