RSS

TÓM TẮT QUYỂN LUẬN VỀ QUỐC HỌC

24 Jun

“…nhiều phần tử thanh niên đã có tư tưởng cải tạo gia đình, cốt đánh đổ những thói gia đình áp chế mà biểu dương nhân cách của cá nhân….

…Nhưng cái văn hóa phương Tây phương mà người ta muốn hoàn toàn du nhập đó, ta cũng nên nhận rõ giá trị của nó là thế nào, trước khi hăm hở hoan nghênh…”

Luận về Quốc học – nhiều tác giả – tập hợp những bài viết về vấn đề Quốc học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cho đến 1945 – là khoảng thời gian đất nước và thế giới có những biến đổi sâu sắc – do những cây bút nổi tiếng thời đó viết, mối người một góc độ, nhưng chung quy vẫn là cái tâm lo toan, xây dựng đất nước. Đây là một tài liệu cần thiết cho những ai quan tâm đến văn hóa dân tộc, đưa ra những luận chứng về vấn đề trong xã hội chúng ta ngày hôm nay.

Sách do NXB Đà Nẵng phát hành, tổng cộng có 708 trang được đánh số.

Mục lục

Xin chỉ đưa ra những điểm nhấn trong tập sách theo quan điểm của tôi

Đào Duy Anh
+Tổng luận về văn hóa VN (1938)

Trường Chinh
+ Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa VN mới lúc này

Nguyễn Hữu Cang
+ Trở ngại của văn hóa dưới ách đế quốc

Hoàng Đạo
+ Mười điều tâm niệm

Ngô Đức Kế
+ Luận về chánh học cùng tà thuyết. Quốc văn Kim Vân Kiều (Nguyễn Du)

Lưu Trọng Lư
+ Quốc túy

Phan Khôi
+ Người VN với óc khoa học (về sự phân loại) mới phát hiện

Trần Trọng Kim
+ Hoa hại của sự duy tân vội vàng nông nổi
+ Khoa học và tâm học
+ Luân lý Phật giáo

Nguyễn Triệu Luật
+ Một cách để gây cho dân tộc ta một cái nguyên tắc tinh thần

Vũ Ngọc Phan
+ Chung quanh cuộc tranh luận giữa Lê Dư, Phan Khôi và Nguyễn Trọng Thuật về vấn đề quốc học

Như Phong
+ Nghệ thuật với văn hóa

Kiều Thanh Quế
+ Bàn về quốc học

Lương Sơn
+ Văn hóa, chiến tuyến thứ ba trên mặt trận ngày nay

Hoài Thanh
+ Tiếng Nam phải giữ tinh thần riêng của tiếng Nam

Dương Bá Trạc
+ Chức trách các văn sĩ trong XH ta ngày nay

Hải Triều
+ Vấn đề dân sinh

Phan Châu Trinh
+ So sánh quân trị và dân trị chủ nghĩa
+ Dung hòa luân lý Đông Tây

Đinh Gia Trinh
+ Địa vị văn hóa Âu Tây trong văn hóa VN (1945)

Nguyễn Văn Vĩnh
+ Tại sao cần xét tật mình

Trích đoạn

“Như mọi sự tiếp xúc với một cái gì mới lạ, thoạt đầu người ta bị choáng mắt và mê hoặc. Người ta quên hẳn cái văn hóa ngàn xưa, hăng hái theo mới, trong khi chưa thấm nhuần được phần tinh hoa cao cấp của văn minh mới. Đó là thời kỳ bắt chước, thời kỳ dịch những sách Tây có tính cách bình dân, dịch tiểu thuyết nhiều hơn sách tư tưởng…”

“Sự hiểu biết người và vũ trụ sâu xa hơn lên bao nhiêu thì lại tăng gấp những nỗi băn khoăn và những hoài vọng lạ lùng bấy nhiêu”

“Nói như vậy không phải bảo rằng nó không có tính cách VN và không nối tiếp cái dĩ vãng mà nó thêm thắt và làm cho hoàn thiện hơn lên”

“Tout dire, pour tout connaitre, pour tout guérir – Nói hết, để biết hết, để chữa hết” – E.Zola. Le Dr. Pascal

Ý kiến cá nhân

Trong sách đề cập đến hình ảnh “ngựa mất cương” – trong thời buổi các nền văn hóa giao thoa, giới trẻ VN bối rối khi không biết nên đi đường nào cho đúng, không như xã hội xưa, mỗi người sinh ra số phận đã được định đoạt, đàn ông ôn văn luyện võ làm quan làm tướng, phụ nữ cầm kỳ thi họa, chăm sóc gia đình.

Tin chắc rằng ở một thiểu số nào đó, có những con người muốn bứt ra khỏi các lề thói xã hội. Giải thích cho sự vỡ òa của xã hội trước làn sóng tự do du nhập từ phương Tây. Chứng minh, sự kiện xảy ra trong đời không có gì là tự nhiên cả, tất cả đều mang tính mầm mống.

Có những bài viết từ năm đầu thế kỷ 20, mang giá trị vĩnh viễn. Tôi đọc thấy đâu đó điểm tương đồng giữa các nhà tư tưởng phương Đông và phương Tây.

Vì vậy, chúng ta cần có một kiến thức đủ lớn, và một tinh thần vững vàng, một trí tuệ sáng suốt để tiếp nhận, chắt lọc những giá trị thích hợp với cái “tôi” của mỗi người.

Đánh giá

Thiết kế, trình bày, chất lượng giấy: 8.5/10
Nội dung: 9/10
Giá: 8/10 (62.000 đồng)
Điểm tổng: 9/10

 

Hiệp Trần
Zag Village: True Happiness from the Inside
zagvillage.wordpress.com


Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 24, 2011 in Giới thiệu sách

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: