RSS

Thông báo về quỹ từ thiện của ZAg Village

15 Aug

Sau đây  là  tình hình quỹ từ thiện của ZAG Village cho đêm Trung Thu sau khi kết thúc đêm nhạc. Số tiền quỹ thu được từ đêm nhạc là 7.382.500 đồng. ZAg Village  vẫn đang tiếp tục thu tiền từ hoạt động bán bánh trung thu và lồng đèn, nước thốt nốt. Các thông tin về số tiền thu được cũng như kế hoạch sử dụng tiền sẽ được thông báo cho mọi người trên web chính cũng như forum của ZAG.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 15, 2011 in Thông báo từ ZAG

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: