RSS

Thông báo chuyển website

20 Oct

Ban điều hành làng ZAG xin trân trọng thông báo rằng từ ngày 20/10/2011, làng ZAG chúng ta đã có website mới tại địa chỉ: http://www.zagvillage.org. Các bạn có thể truy cập vào website này để biết thêm các tin tức mới của làng ZAG.

Website zagvillage.wordpress.com vẫn được sử  dụng như một blog không chính thức của làng ZAG.

 

Nguyễn Phi Hải

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 20, 2011 in Bài sưu tầm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: